ดอกเบญจมาศ

     วันนี้ AOREST ร้าน ขายดอกไม้หน้าศพ จะมานำเสนอเรื่องของ ดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศพคือเบญจมาศ

ขายดอกไม้หน้าศพ

    ต้นเบญจมาศเป็นดอกไม้ที่คนโดยมากนิยมประยุกต์ใช้จัดดอกไม้งานฌาปนกิจศพ ซึ่งคนจีน ประเทศญี่ปุ่น และก็ประเทศเกาหลีใช้เป็นผู้แทนที่ความโศกเศร้าเสียใจ โดยยิ่งไปกว่านั้นคนจีนนับว่าดอกไม้ประเภทนี้เป็นดอกไม้มงคลที่สื่อถึงสัจจะหรือความซื่อตรง แม้กระนั้นสำหรับหลายประเทศยุโรปกลับถือได้ว่าดอกไม้สำหรับงานศพหรือสัญลักษณ์ที่ความตาย เมื่อนำดอกต้นเบญจมาศมาประดับประดางานฌาปนกิจศพจึงแอบแฝงข้อคิดเตือนใจไว้ว่า “ความตายเป็นความจริงแท้ที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจจะหลีกหนีได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *